Logo Cung Cấp
Triển khai công tác giám sát trực tuyến công tác sát hạch lái xe

Triển khai công tác giám sát trực tuyến công tác sát hạch lái xe

1 năm trước cadn.com.vn

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng sát hạch lái xe ô-tô, mô- tô, từ tháng 7-2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho thực hiện thí điểm giám sát trực tuyến các kỳ sát hạch lái xe tại 4 TP, gồm có: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM.


Giám sát trực tuyến công tác sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe Đà Nẵng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng sát hạch lái xe ô-tô, mô- tô, từ tháng 7-2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho thực hiện thí điểm giám sát trực tuyến các kỳ sát hạch lái xe tại 4 TP, gồm có: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. Theo ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng: sau hơn 5 tháng thực hiện thí điểm, Trung tâm sát hạch lái xe Đà Nẵng đã hoàn thành việc lắp đặt các camera giám sát trực tuyến tại phòng thi sát hạch lý thuyết và nhiều vị trí trên sân bãi sát hạch thực hành lái xe mô-tô, ô-tô đảm bảo kết nối thông suốt qua đường internet IP tĩnh để chuyển hình ảnh trực tiếp các kỳ sát hạch về Sở GTVT TP và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phục vụ cho công tác giám sát trực tuyến các kỳ sát hạch lái xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: hiện các tỉnh, thành còn lại đang xây dựng hệ thống camera giám sát trực tuyến như đã triển khai tại Trung tâm sát hạch lái xe Đà Nẵng để từ ngày 1-1-2020 sẽ thực hiện giám sát trực tuyến công tác sát hạch lái xe trên cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý giám sát trực tiếp, nâng cao trách nhiệm của các sát hạch viên và ý thức của người tham gia sát hạch lái xe nhằm góp phần hạn chế tiêu cực trong công tác tổ chức các kỳ sát hạch lái xe.

PHÚ NAM