Logo Cung Cấp
Nghệ An: Nhiều giải pháp cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nghệ An: Nhiều giải pháp cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

1 năm trước baodansinh.vn

Trong năm 2019, Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục về bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.


Trong dịp Tết Nguyên đán sở Lao động – Thương binh và xã hội Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; phối hợp với các báo, đài xây dựng nhiều phóng sự, chuyên trang, bài viết và sản xuất hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về các chủ đề: "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Nghệ An tổ chức tháng hành động vì trẻ em tại huyện Quế Phong

Nghệ An đã chỉ đạo triển khai xây dựng 5 mô hình điểm về trẻ em tại các huyện gồm: Mô hình "Hỗ trợ can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em" tại huyện Quỳ Hợp; Mô hình "Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trong trường học" tại huyện Hưng Nguyên; Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt" tại huyện Con Cuông, Tương Dương.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cũng trong năm 2019 tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động điểm Tháng hành động vì trẻ em và ký cam kết "Mùa hè an toàn" năm 2019 tại huyện Quế Phong vào ngày 28/5/2019.

Đến nay, 21/21 huyện, thành, thị đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương.

PV