Logo Cung Cấp
Tài khoản chưa nộp phí duy trì trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tài khoản chưa nộp phí duy trì trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

2 năm trước baodautu.vn

Nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được coi là có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Thanh Sơn (tỉnh Quảng Bình) tham dự thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây dựng thuộc một dự án do ban quản lý cấp xã làm chủ đầu tư. Do chủ đầu tư không đủ năng lực nên đã thuê một đơn vị tư vấn đấu thầu lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

Gói thầu này đã được mở thầu vào ngày 29/6 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất (chưa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

Ngày 5/7, đơn vị tư vấn đấu thầu có thông báo về kết quả đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh cho cả 3 nhà thầu dự thầu, sau khi nhận được thông báo trên.

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu này, thời điểm đóng thầu là ngày 29/6, công ty đã nộp hồ sơ đề xuất đúng quy định và đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (được phê duyệt ngày 2/8), tuy nhiên thông tin nhà thầu trên Hệ thống tại thời điểm mở thầu ngày 29/6/2018 thông báo: “Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/3 tài khoản sẽ hết hiệu lực”.

Ngay sau thời điểm mở thầu, công ty đã tiến hành nộp chi phí duy trì và đã được thông báo: “Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/3 năm sau đó”.

Tuy nhiên, tại thông báo của đơn vị tư vấn có thông báo kết quả đánh giá công ty là “có hồ sơ đề xuất không bảo đảm hợp lệ tham gia dự thầu”, với lý do: “Tại thời điểm mở thầu nhà thầu có tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hết hiệu lực từ ngày 31/3 năm hiện tại”.

Tôi muốn hỏi, kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn đấu thầu đối với hồ sơ đề xuất của công ty ông như vậy có đúng không?

Ngoài ra, khi chưa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu đã có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất của công ty ông cho các nhà thầu khác được biết (thông báo cho 2 nhà thầu cùng tham gia dự thầu gói thầu trên).

Vậy, đơn vị tư vấn đấu thầu có hành vi tiết lộ nội dung ý kiến đánh giá hồ sơ đề xuất của công ty trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu như vậy có vi phạm về quy định về tiết lộ thông tin tại Khoản 7, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được coi là có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.

Trường hợp nhà thầu chưa nộp phí duy trì theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu nộp phí duy trì trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Sơn, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu và trên cơ sở quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc tiết lộ báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu là hành vi bị cấm nêu tại Điểm d, Khoản 7, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc