Logo Cung Cấp
An Giang đón 9,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch

An Giang đón 9,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch

2 năm trước baoangiang.com.vn

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2019, An Giang đón 9,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch (tăng 8,24% so cùng kỳ năm 2018), đạt 100% kế hoạch năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 120.000 lượt (tăng 20% so cùng kỳ). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 14,58% so cùng kỳ năm 2018.


Để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút du khách đến An Giang, thời gian qua, ngành du lịch đã tập trung hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của ngành, góp phần đưa hoạt động tại các khu - điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành đi vào nền nếp. Các khu du lịch trọng điểm, như: núi Sam, núi Cấm, Trà Sư, cù lao Giêng tiếp tục được quan tâm đầu tư, quy hoạch phát triển. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng, số lượng cơ sở lưu trú được phân hạng từ 1 sao trở lên tăng so năm trước

THU THẢO