Logo Cung Cấp
Chiến công của quân đội trong kháng chiến chống Pháp

Chiến công của quân đội trong kháng chiến chống Pháp

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhân dân cả nước đã lập được nhiều chiến công xuất sắc.


Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), cùng nhân dân cả nước đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đưa miền Bắc được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)