Logo Cung Cấp
Đưa nguồn vốn giá rẻ đến với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đưa nguồn vốn giá rẻ đến với doanh nghiệp nhỏ và vừa

1 năm trước baodauthau.vn

Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội.


Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng BIDV

Nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định và có nhu cầu vay vốn từ Quỹ.

Phát biểu tại Lễ ký, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV cho biết, Luật Hỗ trợ DNNVV đã thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu, định hướng để nâng cao sức cạnh tranh cho DNNVV. Hướng dẫn Luật, ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ được ban hành tập trung hỗ trợ các đối tượng trên. Điều này thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.

Quỹ thực hiện chức năng cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại, tài trợ khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV… Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp các DN này đổi mới phát triển sản phẩm với tính cạnh tranh cao, qua đó tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định.

Về hoạt động cho vay gián tiếp của Quỹ, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6%/năm. Để được vay vốn, DNNVV phải đáp ứng các điều kiện theo quy định…

Việt Anh