Logo Cung Cấp
Hải Phòng vượt thu ngân sách nhà nước cả năm 2019

Hải Phòng vượt thu ngân sách nhà nước cả năm 2019

2 năm trước baodauthau.vn

Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 11 tháng là trên 79.118 tỷ đồng, đạt 118,6% dự toán Trung ương giao.


Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện là 55.085,6 tỷ đồng, đạt 136,6% dự toán năm; thu nội địa thực hiện 22.757,7 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán năm.

Thu ngân sách vượt dự toán là do tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2019 tiếp tục tăng cao, ước tăng 16,5%, cao gấp 2,4 lần bình quân cả nước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,77 tỷ USD, tăng 92,51%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 152.960,5 tỷ đồng, tăng 39,69%.

Xuân Yến