Logo Cung Cấp
ĐỐI NGOẠI BIÊN PHÒNG ĐỂ XÂY DỰNG BIÊN GIỚI HÒA BÌNH

ĐỐI NGOẠI BIÊN PHÒNG ĐỂ XÂY DỰNG BIÊN GIỚI HÒA BÌNH

1 năm trước quochoitv.vn

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ - Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết: '' Đảng ủy, BCH Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng trong tình hình mới. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo tăng cường công tác hội đàm thường xuyên, đột xuất, kịp thời trao đổi tình hình công tác quản lí bảo vệ biên giới cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới. Chính vì vậy công tác đối ngoại biên phòng trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác phát triển' Vũ Thắng/THQH