Logo Cung Cấp
Trà giống đầu tiên vụ xuân 2020 ở Hà Tĩnh sẵn sàng xuống đồng

Trà giống đầu tiên vụ xuân 2020 ở Hà Tĩnh sẵn sàng xuống đồng

1 năm trước baohatinh.vn

Xi23, NX30 là hai giống lúa mở đầu cho vụ lúa chính trong năm 2020 ở Hà Tĩnh. Theo đó, từ ngày 15 - 20/12, các trà này sẽ tiến hành bắc mạ.


Xi23, NX30 “mở màn” cho kỳ bắc mạ đầu tiên của vụ xuân 2019

Đây là hai giống lúa thuộc nhóm giống X đã được sản xuất tại Hà Tĩnh nhiều năm nay. Tuy đã có nhiều biểu hiện suy thoái nhưng đến nay vẫn chưa có giống thay thế cho những vũng đặc thù như: địa hình sâu trũng, vùng chờ nước trời, không chủ động thủy lợi.

Vụ Xuân 2020, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh bố trí nhóm giống này vào sản xuất tại một số địa phương thuộc các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh. Diện tích gieo cấy của hai giống lúa này hàng năm khoảng 400 - 500 ha.

Thị trường giống lúa ở Hà Tĩnh bắt đầu sôi động

Theo khuyến cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, quá trình sản xuất phải theo dõi chặt chẽ và phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn hại lá và cổ bông. Đặc biệt, vụ xuân 2019 vẫn là “vụ xuân nghiêng ấm” và việc nhuần hai tháng 4. Bởi vậy, các địa phương cần tuân thủ theo khung lịch đã được bố trí, đảm bảo thời gian lúa trổ bông vào khoảng từ 25/4 - 30/4. Tuy nhiên, tập quán của bà con nông dân nhiều nơi vẫn làm sớm hơn lịch thời vụ.

Tiếp sau hai trà giống Xi23 và NX30 sẽ là hàng loạt các giống chủ lực như: P6, BTE1, Nếp 98, Nếp 87, Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111 ... và khung lịch sẽ khép lại vào 31/1/2019.

N.O