Logo Cung Cấp
Chọn xong nhà thầu thực hiện gói thầu hạ tầng 137 tỷ đồng tại Ninh Thuận

Chọn xong nhà thầu thực hiện gói thầu hạ tầng 137 tỷ đồng tại Ninh Thuận

2 năm trước baodauthau.vn

Công ty CP 208 vừa được lựa chọn trúng Gói thầu PR-2.1 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu và mở rộng kéo dài đường hẻm 150 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.


Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, do Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước mời thầu. Giá gói thầu là 138,234 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 137,349 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng.

Tham dự Gói thầu còn có 4 nhà thầu khác. Trong đó có 2 nhà thầu bị loại vì không có văn bản chấp nhận sửa lỗi số học theo yêu cầu của Bên mời thầu đúng thời hạn (Công ty CP 484, Công ty CP Thương mại và Đầu tư xây dựng Phú Thái). Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Nghi Tàm - Công ty CP Xây dựng Thành Sơn không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm, nhân sự. Công ty CP Tập đoàn Đông Đô không đạt về năng lực tài chính và nhân sự.

Trần Nam