Logo Cung Cấp
Đồng Tháp: Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều

Đồng Tháp: Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều

2 năm trước baodauthau.vn

UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Dự án được đầu tư để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp khác đầu tư trong Khu công nghiệp. Tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, thiết bị hiện đại; dự án sử dụng nhiều lao động, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm của địa phương.


Khu công nghiệp Tân Kiều. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.266 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (chủ đầu tư Dự án thành phần 1 - Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp) là 476,26 tỷ đồng (gồm: vốn ngân sách trung ương là 90 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 386,26 tỷ đồng); vốn của chủ đầu tư Dự án thành phần 2 - Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp là 789,915 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2016 - 2023.

Tùng Lâm