Logo Cung Cấp
Nam Long trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,78%

Nam Long trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,78%

2 năm trước bnews.vn

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.


HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 4,78% (mỗi cổ phiếu nhận được 478 đồng).

Với 249,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 119,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thanh toán là 26/12.

Thùy Linh/BNEWS/HSX

Tin cùng danh mục