Logo Cung Cấp
Thành phố Sơn La đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Thành phố Sơn La đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

1 năm trước daidoanket.vn

Ngày 8/12, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La đạt chuẩn NTM.


Thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên 32.351ha gồm 5 xã, 7 phường với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, đến tháng 7/2019, toàn thành phố Sơn La có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là đơn vị đầu tiên của tỉnh Sơn La có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn của thành phố đã có nhiều thay đổi vượt bậc đúng với mục tiêu đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố có kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân, chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; các di tích và truyền thống văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và phát triển; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần.

Nổi bật, hệ thống giao thông nông thôn của thành phố Sơn La được cải tạo, nâng cấp, xây dựng đảm bảo theo chuẩn NTM.

Thu Hoài