Logo Cung Cấp
Xử lý kỷ luật đảng viên: Quyết liệt nhưng phải thấu tình đạt lý

Xử lý kỷ luật đảng viên: Quyết liệt nhưng phải thấu tình đạt lý

2 năm trước vov.vn

'Chúng tôi cũng xét trên nhiều yếu tố chứ không phải cứ thế là đưa ra kỷ luật. Kỷ luật phải thấu tình đạt lý và cán bộ đảng viên người ta chấp nhận'.


Trong 3 năm lại đây, hàng trăm đảng viên ở Đắk Nông đã bị kỷ luật. Nhiều người trong đó là cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện đã bị khai trừ khỏi Đảng, thậm chí bị xử lý hình sự. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đắk Nông về vấn đề này.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh (Ảnh: Báo Đắk Nông)

PV: Thưa ông, trong nhiệm kỳ này rất nhiều đảng viên ở Đắk Nông bị phát hiện vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, Tỉnh ủy Đắk Nông đã xử lý như thế nào?

Ông Ngô Thanh Danh: Đảng bộ tỉnh Đắc Nông đã xử lý rất quyết liệt. Chúng tôi xác định chẳng thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Mục đích của chúng tôi là răn đe, phòng ngừa, giáo dục là chính chứ không phải lấy kỷ luật làm thành tích.

Thực tế qua 3 năm vừa qua, số đảng viên bị kỷ luật rất nhiều và chủ yếu là liên quan đến rừng và đất rừng. Chúng tôi đã quán triệt trong cấp ủy của tỉnh, ban chấp hành, thường vụ và thường trực, nên rất quyết liệt trong chỉ đạo và hành động là không có vùng cấm, bất cứ người đó là ai, khi anh đã vi phạm.

Tuy nhiên cũng có xét đến tính khách quan và tính lịch sử của nó. Bởi có những vụ từ cơ chế sinh ra, hoặc do năng lực trình độ, lịch sử để lại. Chúng tôi cũng xét trên nhiều yếu tố chứ không phải cứ thế là đưa ra kỷ luật. Kỷ luật phải thấu tình đạt lý và cán bộ đảng viên người ta chấp nhận.

PV: Không chỉ cá nhân đảng viên mà một số tổ chức Đảng, cụ thể là một số cấp ủy cũng vi phạm kỷ luật. Vấn đề này được xử lý thế nào?

Ông Ngô Thanh Danh: Phải nói là trong 3 năm qua, số đảng viên bị kỷ luật chắc là cao nhất toàn quốc với hơn 26.000. Trong đó đáng chú ý là có một số cấp ủy. Chúng tôi cũng đặt ra vấn đề tại sao có cấp ủy như thế? Do khâu lựa chọn hay do chủ quan của cấp ủy đó? Đặt ra vấn đề để làm sao chấn chỉnh kịp thời, uốn nắn từng bước.

Đến nay, cấp ủy đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật 587 đảng viên, trong đó cấp ủy là 167 cán bộ. Ban Thường vụ tỉnh ủy kỷ luật đến 20 đảng viên và 3 tổ chức thuộc cấp của Ban Thường vụ quản lý.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông được đặt lên hàng đầu và được quán triệt thường xuyên, nhất là về tham nhũng vặt. Trong các cuộc làm việc, các cuộc công tác, hội họp, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên.

Trong giai đoạn mới này, chúng tôi tập trung vấn đề này. Thực tế, nhiều cán bộ đảng viên hàm cấp sở cũng phải đi tù rồi.

PV: Vậy thưa ông, dư luận của quần chúng dân dân ở Đắk Nông đánh giá như thế nào khi mà hàng loạt cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật?

Ông Ngô Thanh Danh: Với kỷ luật nghiêm khắc như thế, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo từng việc cụ thể cho từng cấp ủy cụ thể. Rồi cử các đoàn công tác làm sao cho các cấp ủy đó thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, để phòng tránh không đi vào vết xe đổ.

Bây giờ tôi thấy đã có nhiều diễn biến rất đáng mừng. Nhất là làm sao trong sạch đội ngũ để tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII toàn quốc. Làm trong sạch một bước để nhân dân nhìn thấy là đội ngũ cán bộ xứng tầm, ngang tầm với thời kỳ mới.

Qua dư luận cho thấy các giai tầng trong xã hội rất quan tâm và đánh giá, đồng thuận cao về cách làm của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Từ đó cũng là một thước đo cho từng cán bộ rồi, nhưng đây cũng để cán bộ đảng viên soi vào mà tránh.

PV: Xin cám ơn ông./.

PV/VOV-Tây Nguyên