Logo Cung Cấp
Dưới 18 tuổi có được phép dùng thẻ ATM?

Dưới 18 tuổi có được phép dùng thẻ ATM?

1 năm trước plo.vn

Tôi có con gái 15 tuổi đi học xa nhà, muốn làm thẻ ATM để tiện cho việc chuyển khoản.


Cho tôi hỏi dưới 18 tuổi có làm thẻ ATM được không? Quy định về độ tuổi sử dụng các loại thẻ ATM là như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tú (tuhoang…@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thẻ ATM là một loại thẻ ngân hàng dùng để thực hiện các giao dịch tự động như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn...

Cá nhân sử dụng thẻ ATM được chia làm hai đối tượng: Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.

Chủ thẻ chính được hiểu là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với tổ chức phát hành thẻ.

Chủ thẻ phụ là cá nhân được chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ và chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

Theo Điều 16 Thông tư 19/2016 của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi bởi Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước) quy định độ tuổi được phép sử dụng thẻ ngân hàng như sau.

Đối với chủ thẻ chính:

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Đối với chủ thẻ phụ:

Chủ thẻ phụ được sử dụng thẻ theo chỉ định cụ thể của chủ thẻ chính nhưng chỉ trong phạm vi quy định sau đây:

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Trường hợp đối tượng sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

TRÚC PHƯƠNG ghi