Logo Cung Cấp
Đồng Tháp chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm

Đồng Tháp chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm

1 năm trước nhandan.com.vn

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm và thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư.


Theo đó, đại hội điểm cấp trên cơ sở là Đảng bộ huyện Châu Thành; thí điểm đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư là Đảng bộ huyện Châu Thành và Đảng bộ TP Cao Lãnh; đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh). Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn một tổ chức cơ sở đảng loại hình xã, phường, thị trấn và một tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan, đối với đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thì chọn một tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong đảng bộ mình; chọn từ 5% đến 7% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Hiện nay, các ngành chức năng và các địa phương của tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Cấp ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp huyện theo dõi nắm bắt tình hình trong các chi bộ, đảng bộ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội cấp cơ sở.

* Năm 2019, tỉnh Tuyên Quang đạt và vượt toàn bộ 21 chỉ tiêu. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng hơn 8%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.407,5 tỷ đồng. Tỉnh trồng mới gần 11.800 ha rừng; có thêm sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.106 tỷ đồng; thu hút hơn 1,9 triệu lượt khách du lịch, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 12%.

Năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng hơn 9,4%; thu nhập bình quân 45,9 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hơn 2.300 tỷ đồng; thu hút hơn hai triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch hơn 1.900 tỷ đồng; tạo việc làm cho 21.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%; thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trồng mới 10.000 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng hơn 60%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống để trồng rừng tập trung và thực hiện quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ FSC (chứng nhận quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản lý rừng thế giới). Chuyển dịch mạnh cơ cấu công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến; đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, thực hiện các dự án tại Khu du lịch quốc gia Tân Trào... Chú trọng quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch, quảng bá về du lịch tỉnh Tuyên Quang; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Có cơ chế, chính sách thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu sản phẩm. Tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản địa phương. Tỉnh tập trung nguồn lực, triển khai các dự án, công trình trọng điểm đúng tiến độ, chất lượng; xây dựng đường cao tốc nối TP Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

PV và TTXVN