Logo Cung Cấp
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

1 năm trước nhandan.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn (ĐTTH) vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư nguồn vốn này đợt thứ 5 trong năm 2019.


Theo đó, sẽ điều chỉnh giảm hơn 3.240 tỷ đồng kế hoạch ĐTTH giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án được giao kế hoạch ĐTTH giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh tăng hơn 2.528 tỷ đồng cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương. Trong đó, điều chỉnh tăng 321,5 tỷ đồng cho nhiệm vụ quy hoạch ngành quốc gia và các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn từ nguồn dự phòng 10%... Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.