Logo Cung Cấp
Toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

1 năm trước www.qdnd.vn

Năm 2019 khép lại, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế nước ta vẫn giữ được đà tăng trưởng, với mức tăng dự báo sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (đạt hơn 7%, so với chỉ tiêu là 6,8%).


Tình hình chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh (QPAN) được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, tiếp tục tạo nền tảng cho kinh tế có điều kiện để phát triển. Công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có chiều sâu, đạt kết quả rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22-12-1944/22-12-2019), các hoạt động tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930/3-2-2020)... Những thành tựu đó là nguồn động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), Quân ủy Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020. Hội nghị đã thống nhất đánh giá: “Năm 2019, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác…”. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và khẳng định: “Năm 2019, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã hoàn thành tốt kế hoạch, kết quả đạt tốt hơn năm 2018”.

Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác về những kết quả đã đạt được của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1)/ Ảnh: qdnd.vn.

Nổi bật là, quân đội đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là ở những thời điểm nhạy cảm, phức tạp về QPAN, chủ quyền biên giới, biển đảo. Đã chủ động phối hợp tham mưu, chuẩn bị chu đáo để Ban Bí thư, Chính phủ, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược QPAN; đồng thời hướng dẫn các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tích cực nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị ban hành các kết luận về tiếp tục thực hiện chủ trương kết hợp QPAN với kinh tế; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ; tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Trình Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên. Đây là những chủ trương, chính sách lớn, góp phần hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về QS, QP, giải quyết yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Điểm sáng trong công tác QS, QP năm 2019 là toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt “ba khâu đột phá” làm chuyển biến tích cực về tổ chức biên chế, chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhận thức sâu sắc việc điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Do đó, toàn quân đã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến năm 2021, thực hiện quyết liệt các nghị quyết, quyết định, đề án của Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế. Đã xây dựng biểu tổ chức biên chế toàn quân; hoàn chỉnh đề án giải thể 61 trường quân sự tỉnh, thành phố; chuyển đổi hoạt động của các bệnh viện, xưởng in, nhà khách, đoàn an dưỡng… theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan chiến lược đã tiến hành cơ cấu lại lực lượng, sắp xếp lại tổ chức theo hướng giảm các tổ chức trung gian, sáp nhập các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm 10% quân số ở khối cơ quan chiến lược. Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã được xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tiến hành cổ phần hóa theo kế hoạch… Đến nay, công tác tổ chức biên chế của các đơn vị quân đội cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, bước đầu bảo đảm được sự cân đối, đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội.

Công tác huấn luyện, SSCĐ tiếp tục được thực hiện tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kịp thời điều chỉnh lực lượng, hệ thống văn kiện tác chiến. Trong huấn luyện, đào tạo đã có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng. Các đơn vị đã chú trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, tình huống, rèn luyện, nâng cao sức cơ động, làm chủ VKTB mới. Bộ cũng đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập theo hướng cơ bản, chính quy. Qua các đợt kiểm tra của bộ và các cơ quan chức năng cho thấy, các đơn vị đã đạt được kết quả tốt trong huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện chuyên sâu, diễn tập từ cấp chiến thuật đến chiến dịch, chiến lược. Các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội… đều được thực hiện đúng kế hoạch, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn quân.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm. Toàn quân đã tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm việc xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Qua sơ kết cho thấy, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật muốn đạt chất lượng tốt thì phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó coi trọng sự gương mẫu, sâu sát bám nắm bộ đội của đội ngũ cán bộ, đồng thời phải tích cực suy nghĩ, tìm tòi, xây dựng các mô hình, điển hình mới về công tác quản lý, rèn luyện bộ đội. Tuy nhiên, trong công tác quản lý kỷ luật một số cơ quan, đơn vị vẫn còn để xảy ra vi phạm. Các đơn vị cũng đã tiến hành tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019, tiến tới Đại hội TĐQT toàn quân vào năm 2020. Phong trào TĐQT thực sự tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong toàn quân nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua thi đua, toàn quân đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua ái quốc.

Nhiệm vụ cải cách hành chính cũng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành rà soát hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quốc phòng. Các văn bản không còn hiệu lực, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đã được thay thế, hoặc sửa đổi, bổ sung, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Chính phủ cũng đã thông qua và triển khai nhiều đề án, dự án thuộc lĩnh vực QS, QP. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Luật Quốc phòng (có hiệu lực thi hành từ 1-1-2019); Luật Cảnh sát biển Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ 1-7-2019) và các chiến lược: Quốc phòng Việt Nam; Quân sự Việt Nam; Bảo vệ biên giới quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Biển Việt Nam và pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác QS, QP đã tạo thuận lợi trong công tác quản lý, tham mưu, đặc biệt là có thể huy động được nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Toàn quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đây là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” của Quân đội ta nên lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 10 vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, kịp thời có mặt tại các nơi xung yếu tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đã kêu gọi hơn 1,6 triệu người, gần 40 vạn lượt phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn, cứu giúp hàng trăm trường hợp bị tai nạn, bị bệnh nguy cấp trên biển, trên đảo xa. Trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, toàn quân đã huy động hàng triệu ngày công, hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương. Các khu kinh tế-quốc phòng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các đề án kết hợp kinh tế với quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, biên giới, hải đảo, từng bước giúp nhân dân xóa nghèo bền vững, xây dựng các mô hình, điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Hoạt động vận động quần chúng của toàn quân, đã tạo hiệu ứng tích cực trong củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội tiếp tục được đẩy mạnh và thu được những kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong quân đội và tham gia xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình của công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, bảo đảm cho Đảng bộ Quân đội luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đi đầu trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội.

Công tác đối ngoại quốc phòng năm 2019 tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng, đúng với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược, chính sách đối ngoại quốc phòng, đồng thời tham gia xử lý hiệu quả các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo. Bộ Quốc phòng đã công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 nhằm thể hiện sự minh bạch về chính sách, khả năng quốc phòng của Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta cũng đã tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng đa phương, song phương; các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; các hoạt động giao lưu quốc phòng, hội thao quân sự của quốc tế và khu vực đạt kết quả tốt. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng, cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm của Đảng về kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đây cũng là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm có ý nghĩa trọng đại, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Công tác QS, QP, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Bên cạnh đó, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thương mại giữa một số nền kinh tế lớn có thể còn gay gắt. Tình hình Biển Đông đã và đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chia rẽ giữa QĐND với Công an nhân dân… Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ QS, QP, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và nhân dân, toàn quân cần quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy Trung ương; tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan chiến lược phải tăng cường nghiên cứu, bám sát, nắm chắc các diễn biến trong nước, khu vực và trên thế giới, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác QS, QP, vùng biển, vùng trời, biên giới, từ đó phân tích, tổng hợp, đưa ra các dự báo sát, đúng với sự phát triển của tình hình, sự ảnh hưởng, tác động tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có những đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các mối quan hệ đối nội, đối ngoại; đồng thời phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án, các luật về QS, QP; không ngừng hoàn thiện các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của quân đội, bảo đảm cho quân đội duy trì và thực hiện tốt các chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phải chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, triển khai hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng… Các cơ quan, đơn vị phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh hoạt động xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD; tích cực đầu tư cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, tạo thế liên hoàn, vững chắc giữa các vùng miền, nhất là trên các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, nhất là các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, tạo sự lan tỏa trong toàn quân. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; đưa nội dung chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là một trong những nội dung quan trọng trong đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Trước mắt phải thực hiện tốt Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội. Năm 2020 là năm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), do đó các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần rà soát việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định. Đây cũng là năm chi bộ, đảng bộ các cấp sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần thực hiện tốt Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 29-7-2019 của Quân ủy Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ, chuyên môn cao, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy để kiện toàn cấp ủy. Tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các cấp ủy phải thường xuyên củng cố và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong trong lãnh đạo, chỉ huy, chấp hành nghiêm nguyên tắc Điều lệ Đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội. Toàn Đảng bộ phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Bốn là, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên cho các đơn vị trực SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới. Bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, thực hiện tốt các đề án, dự án trọng điểm, Cuộc vận động 50. Thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội; tích cực triển khai thực hiện Kết luận 59 của Bộ Chính trị về quản lý sử dụng đất quốc phòng; đẩy nhanh cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… giữ nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an nhân dân, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Năm là, tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, các đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai hiệu quả các hoạt động của năm ASEAN 2020. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn, từng bước đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN, trước mắt chuẩn bị chu đáo Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2020 có những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng sẽ có những khó khăn, thách thức. Với bản lĩnh, phẩm chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ đã được rèn giũa trong suốt 75 năm qua, chắc chắn toàn quân sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng