Logo Cung Cấp
Singapore nuôi hàng triệu con muỗi đối phó sốt xuất huyết

Singapore nuôi hàng triệu con muỗi đối phó sốt xuất huyết

1 năm trước www.tienphong.vn

Muỗi đực cấy vi khuẩn Wolbachia được thả vào tự nhiên sẽ ghép đôi với muỗi cái, sinh ra những quả trứng không nở, giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết.