Logo Cung Cấp
Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới

Thành phố Uông Bí đón bằng công nhận xây dựng nông thôn mới

1 năm trước vov.vn

Sau 8 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn thành phố Uông Bí đã được đầu tư đồng bộ


Tối nay (8/12), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Uông Bí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sau 8 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn thành phố Uông Bí đã được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp, xây dựng mới. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới gần 527 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 42 triệu đồng/năm.

Để đạt được kết quả đó, thành phố đã tập trung nguồn lực hỗ trợ, khuyến khích các nông hộ ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều dự án, mô hình cho hiệu quả rõ rệt, phát triển trở thành hàng hóa, như: vải chín sớm, thanh long ruột đỏ, nước mơ muối, rượu mơ Yên Tử, dầu xoa bóp các loại…

Phong trào giúp đỡ hộ nghèo kết hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả cao, góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nông thôn. Tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Quảng Ninh là địa phương duy nhất có 2 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là thành phố Uông Bí và thành phố Móng Cái.

Ông Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết: “Trong thời gian tới thành phố thực hiện theo chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, sẽ nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bám sát vào kế hoạch của tỉnh, một số chỉ tiêu chưa cao sẽ tiếp tục thực hiện để nâng cao các tiêu chí như vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là tổ chức sản xuất để phát triển kinh tế"./.

CTV Mai Linh/VOV-Đông Bắc