Logo Cung Cấp
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

2 năm trước quochoitv.vn

Tại TP Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì hội nghị Chủ tịch tỉnh đồng hành cùng nông dân. 120 nông dân là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương này đã tham gia sự kiện này.