Logo Cung Cấp
Tranh mồi với báo đốm, linh cẩu giúp lợn rừng chạy thoát thân

Tranh mồi với báo đốm, linh cẩu giúp lợn rừng chạy thoát thân

1 năm trước vov.vn

Trong lúc báo đốm đang chuẩn bị giết chết lợn rừng thì linh cẩu bất ngờ lao tới giành mồi. Lợi dụng sơ hở của 2 kẻ đi săn, lợn rừng chạy thoát thân.


Hồng Anh/VOV.VN (biên tập)
Theo Daily Mail