Logo Cung Cấp
Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

2 năm trước thanhtra.com.vn

Sáng ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về 2 nội dung này.

Theo chương trình, buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về công tác nhân sự; đồng thời giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau đó nhân sự được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Ông Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Ngọc Thắng

Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau giờ giải lao buổi chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với 2 nhân sự này.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước đó, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện hoạt động của Bộ Y tế, trước hết, tập trung vào công tác cán bộ, đảm bảo sự đoàn kết trong toàn ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng thời gian này, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Hương Giang