Logo Cung Cấp
Sai phạm ở Lã Vọng: Kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cán bộ Sở KH&ĐT Hà Nội

Sai phạm ở Lã Vọng: Kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cán bộ Sở KH&ĐT Hà Nội

1 năm trước infonet.vn

Liên quan đến Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La- Xuân Mai), Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các cán bộ liên quan ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.


Theo Thanh tra Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã mắc nhiều sai phạm, tham mưu không đúng quy định pháp luật dẫn tới nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội của Thanh tra Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã mắc nhiều sai phạm, tham mưu không đúng quy định pháp luật dẫn tới nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tại dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, giai đoạn 2009-2016 UBND TP Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên Tổng Công ty Sông Đà là đơn vị được giao chủ đầu tư nhưng không đề xuất được dự án để triển khai thực hiện.

Giai đoạn từ 2017 đến nay, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tham mưu phê duyệt đề xuất dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, quy mô dự án bổ sung đoạn Ba La – Chúc Sơn vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Chúc Sơn – Xuân Mai với quy mô toàn tuyến Ba La – Xuân Mai và chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BT khi quy mô dự án đã thay đổi là vi phạm quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đấu thầu dự án.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội không tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành để tham mưu cho Hà Nội việc lựa chọn hình thức đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội căn cứ vào danh mục các ô đất theo đề xuất của nhà đầu tư để trình quỹ đất giao đối ứng thanh toán BT, đề xuất giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Luật đất đai 2013.

Theo kết luận thanh tra, mặc dù lãnh đạo Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo đồng bộ, không trùng lấn với các dự án đã giao chủ đầu tư khác, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn trình để giao cho nhà đầu tư 39 ô đất làm đối ứng thanh toán BT.

Việc tham mưu không đúng quy định pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Danh mục 39 ô đất được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trình phần lớn trùng khớp với danh mục đề xuất của Công ty CP Đầu tư Louis Group, trong khi công ty này chưa được lựa chọn là nhà đầu tư nên chưa có quyền đàm phán hợp đồng BT của dự án. Các đề xuất này chưa được Hà Nội chấp nhận và tổ chức thực hiện nên chưa xảy ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhưng là nguyên nhân dẫn đến sự bất bình thường trong quần chúng nhân nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quỹ đất được đề xuất dùng làm quỹ đất đối ứng dự án BT để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp UBND TP Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT thì phải thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức BT, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước.

“Đối với các sai phạm trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư về các tờ trình liên quan, để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định. Những cán bộ có sai phạm được phân công đảm nhận công việc khác, không được tiếp tục công tác tham mưu về kế hoạch và đầu tư”- Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Minh Thư