Logo Cung Cấp
Kết nối dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kết nối dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

2 năm trước thanhtra.com.vn

Chiều 22/11, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn Công tác có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối cổng dịch vụ công quốc gia.


Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61, do đặc thù của địa bàn, TP chưa thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đến nay, bộ phận một cửa các cấp đã được kiện toàn về tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61, có 13 đơn vị cấp sở, 22/24 UBND quận, huyện và 295/322 UBND cấp xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các cấp trên địa bàn TP được kiện toàn theo đúng quy định, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, với đội ngũ cán bộ đầu mối là 862 người.

Văn phòng UBND TP đã chủ trì xây dựng quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP. Hiện nay, đang dự thảo và chuyển Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND TP xem xét, ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Từ ngày 16/12/2018 - 15/9/2019, tổng số hồ sơ các sở, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp nhận là 12.254.254 hồ sơ, đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết có 12.013.483 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm tỷ lệ 99,59% và 49.518 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,41%.

Để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định của Nghị định 61, TP xây dựng cổng dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử gắn với hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo đúng nguyên tắc một hệ thống tập trung, thống nhất. Hệ thống đã được vận hành thí điểm tại một số đơn vị từ tháng 6/2019, đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Về mặt chủ trương, cổng dịch vụ công trực tuyến TP sẽ theo sát cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, những dịch vụ công trực tuyến của TP trước đây các sở, ngành, quận, huyện triển khai nay gom về TP để theo quy chuẩn chung, người dân dễ tiếp cận.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho hay, trong giai đoạn 2, TP thực hiện thêm 4 bộ TTHC là cấp lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, liên thông đăng ký khai sinh, liên thông đăng ký khai tử. Giai đoạn 3 triển khai đại trà một số dịch vụ như lĩnh vực đô thị về cấp phép xây dựng theo thẩm quyền của Sở Xây dựng, quận, huyện; sao y văn bằng chứng chỉ…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Dịch vụ công trực tuyến là lĩnh vực trọng tâm để hướng đến số hóa. Vừa qua, đã làm tốt kết nối với cơ quan Nhà nước, sắp tới phải làm tốt kết nối phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị TP Hồ Chí Minh phải thay đổi toàn bộ cách làm. Trước hết đối với cán bộ, công chức thay vì làm truyền thống thì phải số hóa, sử dụng công nghệ để tạo ra sự minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước. Cơ quan Nhà nước phải chịu sự giám sát của người dân.

Theo ông Mai Tiến Dũng, cơ sở dữ liệu TTHC là rất quan trọng nên phải rà soát. Văn phòng Chính phủ phải là đầu mối làm sao cho thông suốt từ trên xuống, cắt giảm thời gian thủ tục đi kèm, đưa ra bộ chuẩn từ trên xuống.

Với TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong sáng tạo và cải cách, TP giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện việc này, nên chọn những dịch vụ mà dân cần nhất thì đưa vào, dễ làm trước, khó làm sau.

Thiên Lý