Logo Cung Cấp
Chính phủ Hà Lan không hồi hương con cái các thành viên IS

Chính phủ Hà Lan không hồi hương con cái các thành viên IS

1 năm trước vnews.gov.vn

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh cãi tại các nước châu Âu về việc nên hay không nên hồi hương và cho tái hòa nhập cộng đồng dối với con cái của những phần tử thánh chiến nguy hiểm.