Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh siết chặt bảo vệ nguồn nước các công trình thủy lợi

Hà Tĩnh siết chặt bảo vệ nguồn nước các công trình thủy lợi

1 năm trước baohatinh.vn

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có nhiều công trình thủy lợi ngoài nhiệm vụ chính là cấp nước tưới cho cây trồng, nuôi trồng thủy sản thì còn cung ứng nguồn nước thô phục vụ sinh hoạt của nhân dân.


Nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa những tác động gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lưọng nước, tiến tới đảm bảo chất lượng nguồn cấp nước đáp ứng yêu cầu của sản xuất, dân sinh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn.

Triển khai thực hiện pháp luật về thủy lợi

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; tổ chức hoàn thiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi;

Hồ Bộc Nguyên cung cấp nguồn nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cho toàn TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận

Triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy lợi.

UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi; xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi thuộc địa phương mình quản lý.

Tổ chức thống kê các nguồn xả thải, thực hiện cấp phép

UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi cần tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định các nguồn xả thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác; xác định các nguồn thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ và tiềm ẩn xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nước cho các công trình thủy lợi để có kế hoạch ưu tiên triển khai thực hiện việc kiểm soát và có biện pháp xử lý phù hợp;

Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tiêu thoát nước, thỏa thuận việc cấp phép và giám sát thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý theo đúng quy định.

Sở NN&PTNT tham mưu việc cấp giấy phép và giám sát chặt chẽ việc xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Ô nhiễm các tuyến kênh dẫn nước đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Truyền thông nâng cao nhận thức

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các địa phương, đơn vị xây dụng đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy lợi.

UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ nguồn nước trong các công trình thủy lợi như: phát tờ rơi, phát động phong trào và khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước...

Các tổ chức, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi công khai hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến tình hình ô nhiễm và các tổ chức, cá nhân có nguồn xả thải vào công trình thủy lợi mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước để nhân dân biết cùng tham gia giám sát.

Tăng cường các biện pháp quản lý, thanh tra, kiềm tra, xử lý vi phạm

Các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là tại các điểm tiếp nhận nguồn xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi để kiểm soát tình hình ô nhiễm;

Tăng cường giám sát nguồn thải của các nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt của các hộ dân, kịp thời phát hiện vi phạm về xả thải vào công trình thủy lợi, thông báo và phối hợp với cấp có thẩm quyền để xử lý.

Thống kê nguồn nước xả thải vào công trình thủy lợi thuộc địa phận quản lý, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, kiểm soát việc xả nước thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định tại Điều 46 Luật Thủy lợi.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai từ khi mới phát sinh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác xử lý các hành vi vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai.

Thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định.

Sở NN&PTNT chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo vệ chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi.

P.V