Logo Cung Cấp
99,8% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn tại Thạch Hà

99,8% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn tại Thạch Hà

2 năm trước baohatinh.vn

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã giải quyết 18.931 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,8%.


Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch đều hài lòng trước thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên

Lượng hồ sơ chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực như lĩnh vực như: Cấp, quản lý chứng minh thư nhân dân (5.742 hồ sơ); đất đai (7.757 hồ sơ); giao dịch bảo đảm (2.037 hồ sơ); thuế trước bạ (2.051 hồ sơ)...

Trung tâm Hành chính công Thạch Hà đang tiếp tục triển khai các tiện ích tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Kết quả tổng hợp qua các kênh khảo sát đánh giá của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà, tỷ lệ chung 99% đánh giá hài lòng.

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà Phan Thị Thương cho biết: “Hiện tại, trung tâm đang triển khai việc nhắn tin chủ động cho công dân khi hồ sơ có kết quả, hồ sơ được trả về bổ sung; đồng thời, tiến hành lấy ý kiến của người dân qua mã QR; tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong nộp và nhận kết quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Thùy Dương