Logo Cung Cấp
Chính thức công bố danh mục 32 sách giáo khoa

Chính thức công bố danh mục 32 sách giáo khoa

1 năm trước cadn.com.vn

Chiều 22-11, Bộ GD-ĐT họp báo công bố chính thức quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ năm học 2020-2021. Theo đó, 32 SGK của 8 môn học, hoạt động giáo dục lớp 1 đã được phê duyệt. Riêng SGK môn Tiếng Anh chưa được duyệt.


Chiều 22-11, Bộ GD-ĐT họp báo công bố chính thức quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ năm học 2020-2021. Theo đó, 32 SGK của 8 môn học, hoạt động giáo dục lớp 1 đã được phê duyệt. Riêng SGK môn Tiếng Anh chưa được duyệt.

Phụ huynh và học sinh lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: TTXVN

32 SGK được Bộ GD-ĐT phê duyệt đợt này thuộc 5 bộ SGK của 3 NXB gồm NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học TP.HCM và NXB Giáo dục. Trong số này, NXB Giáo dục có 4 bộ sách, gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; và bộ sách Cánh diều của NXB Đại học sư phạm Hà Nội và NXB Đại học TP.HCM.

32/38 bản được duyệt

So với SGK hiện hành, sách mới có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, SGK chỉ là tài liệu dạy học, không có vai trò pháp định, thay thế chương trình như SGK hiện hành. Theo đó, sách giáo khoa mới có vai trò cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh, định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Thay vì chỉ có một bộ SGK duy nhất, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi môn học có một hoặc một số SGK. Việc biên soạn, xuất bản SGK sẽ được xã hội hóa. Vì thế, SGK sẽ đa dạng hơn và không còn sản phẩm độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như hiện nay. Chất lượng SGK được kỳ vọng là sẽ tốt hơn và giá cả có thể cũng tăng lên. Các sách sẽ được Hội đồng quốc gia thẩm định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định các bộ sách đạt thẩm định trước khi được chính thức sử dụng trong các nhà trường. Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân biên soạn sách, các nhà xuất bản tham gia thị trường SGK, trình Bộ thẩm định, trước tiên là với sách giáo khoa lớp 1 để triển khai trong năm học tới.

Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1. Trong đó, các môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Đạo Đức, Hoạt động trải nghiệm và môn Tiếng Anh, mỗi môn có 6 bản mẫu. Các môn Tự nhiên-Xã hội, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mỹ thuật), mỗi môn 5 bản mẫu. Môn Giáo dục thể chất có 4 bản mẫu. Sau 2 vòng thẩm định, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá mức "đạt," chiếm tỷ lệ 77,7. Có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá "không đạt," chiếm 22,3%. Và ngày 21-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 32 SGK của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này. Riêng 5 bản mẫu SGK Tiếng Anh được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt ở vòng 2 nhưng chưa được phê duyệt "do còn những vấn đề pháp lý phải điều chỉnh".

Tiếp tục thẩm định lại sách giáo khoa vào tháng 12 tới

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hầu hết các tác giả có bản mẫu SGK xếp loại "không đạt" đều có nguyện vọng và gửi đơn đề nghị về Bộ được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này vào tháng 12-2019. Việc thẩm định sẽ được thực hiện lại từ đầu với hai vòng.

Đánh giá về các bản mẫu SGK, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả thẩm định của các hội đồng vừa qua cho thấy, nhiều bản mẫu được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết. Các tác giả đã tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Đặc biệt có nhiều tác giả tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhưng với tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đã nghiên cứu và biên soạn các bản mẫu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam. Sách bảo đảm tính "mở," linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới.

T.H