Logo Cung Cấp
Sôi nổi Liên hoan báo cáo viên toàn quốc của Đoàn

Sôi nổi Liên hoan báo cáo viên toàn quốc của Đoàn

1 năm trước vnews.gov.vn

Ngày 23/11, Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khép lại, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại TP.HCM.