Logo Cung Cấp
HÀNH TRÌNH TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI TẠI ĐÀ NẴNG

HÀNH TRÌNH TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI TẠI ĐÀ NẴNG

1 năm trước vnews.gov.vn

Sáng 23/11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động thiết thực.