Logo Cung Cấp
ĐỂ KHÔNG TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

ĐỂ KHÔNG TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

2 năm trước quochoitv.vn

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban VHGD, TN, TN&NĐ phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tổ chức Hội nghị Về chính sách phát triển toàn diện trẻ em. đây là sự kiện quan trọng thiết thực kỷ niệm 30 năm thực hiện Công ước về quyền trẻ em (1989-2019) và chuẩn bị cho Hội nghị phát triển trẻ em khu vực Châu Á - Thái Bình dương năm 2019 sẽ được tổ chức tháng 12 tới đây tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự và chỉ đạo hội nghị.