Logo Cung Cấp
'Rà' đâu dính đó

'Rà' đâu dính đó

1 năm trước cadn.com.vn

Ngày 21-11, CAP Hòa Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) tiến hành kiểm danh kiểm diện các đối tượng nằm trong diện quản lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.


Hoàng, Phước Tài, Phát, Hoàng Tài, Hậu

Ngày 21-11, CAP Hòa Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) tiến hành kiểm danh kiểm diện các đối tượng nằm trong diện quản lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Mới "rà" sơ bộ đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy tổng hợp (dạng đá) gồm: Nguyễn Hoàng Tài (1995), Lê Phước Tài (1994), Đặng Minh Hoàng (1987), Trần Tấn Phát (2003), Trần Công Hậu (1992, cùng trú P. Hòa Khê). CAP Hòa Khê đã hoàn tất hồ sơ đưa Phát, Hậu đi cai nghiện bắt buộc và xử phạt vi phạm hành chính, đưa vào diện quản lý tại cộng đồng 3 trường hợp còn lại.

P.K