Logo Cung Cấp
Bình Định dừng thi tuyển, đặc cách tuyển dụng giáo viên

Bình Định dừng thi tuyển, đặc cách tuyển dụng giáo viên

2 năm trước vov.vn

Các giáo viên đặc cách tuyển dụng phải hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.


UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trên địa bàn tỉnh, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa.

Các giáo viên được xem xét tuyển dụng đặc cách phải là giáo viên đang hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Việc tuyển dụng đặc cách phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; bảo đảm công khai, minh bạch.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi đang hướng dẫn cho các cơ quan, các đơn vị, các địa phương để thực hiện. Tạm dừng lại kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Tỉnh cũng phải tạm dừng và các huyện cũng phải tạm dừng, tổ chức rà soát lại để thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Nhưng có một số vướng mắc, ví dụ như Bộ chỉ cho đang công tác, tức đang hợp đồng trước 2015. Nhưng vừa rồi tỉnh có một số huyện thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Nội vụ họ đã chấm dứt hợp đồng lao động rồi”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung