Logo Cung Cấp
Mỹ thêm lệnh cấm đối với Huawei và ZTE

Mỹ thêm lệnh cấm đối với Huawei và ZTE

1 năm trước vnews.gov.vn

Viện dẫn các lý do an ninh, hôm qua, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ (FCC) đã đưa ra lệnh cấm mua các thiết bị từ hai công ty công nghệ của Trung Quốc là Huawei và ZTE. Lệnh cấm này sẽ được áp dụng đối với những công ty viễn thông Mỹ nhận được hỗ trợ ngân sách của chính phủ.