Logo Cung Cấp
Đảng ủy Khối DN Trung ương tuyển cán bộ, công chức 2019

Đảng ủy Khối DN Trung ương tuyển cán bộ, công chức 2019

1 năm trước vietnamnet.vn

Từ ngày 15/11 - 15/12/2019 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận hồ sơ tuyển và không qua thi tuyển các chỉ tiêu cán bộ, chuyên viên.


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cơ quan cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy khối DNTW là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng và đơn vị trực thuộc khối.

Theo kế hoạch thi tuyển nhân sự đã được phê duyệt, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xin thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2019.

Cụ thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp nhận và tiếp nhận không qua thi tuyển 3 chỉ tiêu bao gồm: 1 Phó trưởng phòng Văn phòng đại diện miền Nam; 1 chuyên viên làm công tác tổng hợp tại Văn phòng Đảng ủy Khối; 1 chuyên viên làm công tác tổ chức tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng sẽ tổ chức thi tuyển 7 chỉ tiêu bao gồm: 1 Chuyên viên văn thư Văn phòng Đảng ủy Khối; 1 Chuyên viên công nghệ thông tin Văn phòng Đảng ủy Khối; 5 Chuyên viên làm chuyên trách công tác Đoàn tại Cơ quan Đoàn Khối.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/11 - 15/12/2019 (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; địa chỉ: Phòng C.503, tòa nhà số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Để tham khảo các thông tin chi tiết xem tại Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (http://doanhnghieptrunguong.vn/thong-in-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc) hoặc liên hệ Phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, điện thoại: 080.48265

Thế Định