Logo Cung Cấp
Chợ đầu tiên không dùng túi nilon nhựa

Chợ đầu tiên không dùng túi nilon nhựa

1 năm trước www.tienphong.vn

Chợ Nhớn có 270 tiểu thương kinh doanh đã trưng biển 'Nói không với túi nilon', khách hàng sử dụng làn và hộp để đựng thực phẩm khi đi chợ.