Logo Cung Cấp
Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT

Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT

1 năm trước baochinhphu.vn

Bà Mai Thúy (Hà Nội) hỏi: Bố tôi bị tai nạn cách đây 3 tháng, đã cùng chi trả BHYT với tổng số tiền hơn 6 tháng lương cơ bản, nay tôi muốn làm giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm cho bố tôi thì thủ tục cấp giấy này như thế nào?


Phải có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến (thời điểm trước ngày 1/7/2019 là 8.340.000 đồng).

Trường hợp bố của bà có đủ các điều kiện nêu trên thì mang các hồ sơ chứng từ (Biên lai/Phiếu thu số tiền cùng chi trả do cơ sở khám chữa bệnh cấp…) trong thời gian nằm viện đến cơ quan BHXH nơi cư trú để được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Chinhphu.vn