Logo Cung Cấp
Nam Định: Đảm bảo trật tự ATGT đường sắt những tháng cuối năm

Nam Định: Đảm bảo trật tự ATGT đường sắt những tháng cuối năm

1 năm trước congly.vn

Trong những tháng cuối năm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt để đạt được những kết quả tích cực hơn.


Những tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Nam Định đã tập trung xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, các điểm giao cắt giữa Quốc lộ 10 với các đường địa phương có giao cắt với đường sắt. Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm về an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở duy trì kiểm tra hành lang giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm TTATGT đường sắt

Công an tỉnh và các địa phương phối hợp với các trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông đường sắt, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về giao thông trật tự an toàn giao thông. Phát động hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên, triển khai mô hình tuyến đường an toàn giao thông.

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật liên quan; in 300 cuốn sách (các nội dung về Luật Đường sắt 2017 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật) phát miễn phí cho các xã, phường, thị trấn và các trường học dọc tuyến đường sắt đi qua.

Phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định kiểm tra, rà soát các điểm giao cắt qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thực hiện các biện pháp khắc phục như thu hẹp, cắm biển cảnh báo "chú ý tàu hỏa" hoặc xóa các lối đi tự mở, giải tỏa vật cản che khuất tầm nhìn của người đi trên đường bộ, đề xuất xây dựng đường gom và hàng rào ngăn cách đường sắt với các khu dân cư.

Cuối năm nhu cầu đi lại, vận tải tăng cao

Những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ các dịp tết, lễ hội tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Vì thế, những tháng cuối năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thành viên phối hợp thực hiện các kế hoạch, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị là cơ sở để kỳ vọng những tháng cuối năm 2019 công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Nam Định nói cung và an toàn giao thông đường sắt nói riêng sẽ có những chuyển biến tích cực, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Quách Chữ - Đức Tôn