Logo Cung Cấp
Tìm kiếm cơ hội phát triển thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Tìm kiếm cơ hội phát triển thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

2 năm trước cand.com.vn

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, cá nhân, đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội và đất nước.


Sáng 22-11, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hội thảo nhằm tìm giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nhất là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu tại hội thảo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương đề nghị tổ chức KOICA (Hàn Quốc) hỗ trợ, chọn TP Tam Kỳ triển khai thí điểm theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2020 - 2025, làm cơ sở cho Quảng Nam trong tổ chức thực hiện phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn tới.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết này, trọng tâm là: Đầu tư tương xứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở và kết nối với các hệ thống của Bộ, ngành; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ hiện thực hóa kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam...

Đông đảo các đại biểu tham dự hội thảo, "hiến kế" giúp Quảng Nam tìm kiếm cơ hội phát triển thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như giải pháp định hướng triển khai Nghị quyết 52/NQ-TW; dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025; lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh - mối liên hệ phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương; an toàn - an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngọc Thi