Logo Cung Cấp
Không nộp hồ sơ làm sổ đỏ, chủ đầu tư bị phạt đến 1 tỷ

Không nộp hồ sơ làm sổ đỏ, chủ đầu tư bị phạt đến 1 tỷ

1 năm trước plo.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2019 quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014.


Theo Điều 31 Thông tư 91, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm như sau:

Không nộp sau 50 ngày - 6 tháng:

+ 10 - 30 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 6 - 9 tháng:

+ 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 9 - 12 tháng:

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 300 - 500 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 12 tháng trở lên:

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 300 - 500 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 500 triệu - 1 tỷ đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

Thời gian để tính mức vi phạm nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, đất cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản còn buộc phải nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thông tư 91/2019 chính thức có hiệu lực ngày 5-1-2020.

TRÚC PHƯƠNG