Logo Cung Cấp
Đặng Văn Lâm tham gia 'thử thách rửa tay' phòng Covid-19

Đặng Văn Lâm tham gia 'thử thách rửa tay' phòng Covid-19

1 năm trước vov.vn

Thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ tiếp theo tham gia 'thử thách rửa tay' để phòng chống dịch Covid-19.


PV/VOV.VN