Logo Cung Cấp
QUẢNG NGÃI KÍCH HOẠT HAI KHU ĐIỀU TRỊ TẬP TRUNG CHỐNG DỊCH COVID19

QUẢNG NGÃI KÍCH HOẠT HAI KHU ĐIỀU TRỊ TẬP TRUNG CHỐNG DỊCH COVID19

1 năm trước quochoitv.vn

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tăng cường công tác giám sát cách ly, chính thức cho kích hoạt 2 khu điều trị tập trung tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (tức Bệnh viện Dung Quất cũ) và Trung tâm huấn luyện, giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.