Logo Cung Cấp
Lùi đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Lùi đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

1 năm trước nhandan.com.vn

Tổng Liên đoàn Lao động ( LĐLĐ) Việt Nam vừa có văn bản số 245 gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành T.Ư và tương đương; các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Theo đó, với tinh thần Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý cho các DN sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn sáu tháng đầu năm 2020 đến ngày 30-6-2020.

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.

Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn, thời gian được lùi tiếp đến 31-12-2020.

ĐẶNG THANH HÀ