Logo Cung Cấp
Triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến khối 11, 12 cho học sinh Hà Nội

Triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến khối 11, 12 cho học sinh Hà Nội

1 năm trước www.qdnd.vn

Nhằm hỗ trợ học sinh Hà Nội ôn tập hiệu quả các môn học khối 11, 12 năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai đại trà hệ thống ôn luyện trực tuyến Hanoi Study tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.


Hệ thống ôn luyện trực tuyến Hanoi Study. Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội.

Sau khi triển khai thử nghiệm với 100% các trường THCS và 20 trường THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội mở rộng triển khai đại trà cho tất cả học sinh khối 11, 12 trên địa bàn Thành phố có thể tham gia hệ thống ôn luyện trực tuyến.

Để việc triển khai học tập trực tuyến cho học sinh được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học cấp tài khoản cho học sinh.

Các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ôn tập của học sinh, không cung cấp tài khoản cho học sinh khác lớp hoặc ngoài nhà trường.

Học sinh ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống Hanoi Study. Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 8 môn học dành cho lớp 11 và lớp 12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh). Mỗi môn bao gồm các bài ôn tập kiến thức theo từng bài, từng chương, học kỳ 1, học kỳ 2, ôn tập chương và ôn tập chung.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường Cụm trưởng THPT chia sẻ kinh nghiệm với các trường đã tham gia thử nghiệm, triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống ôn tập trực tuyến với học sinh lớp 11 và lớp 12.

KHÁNH HÀ