Logo Cung Cấp
Cắt giảm chương trình - Tránh mỗi nơi một kiểu

Cắt giảm chương trình - Tránh mỗi nơi một kiểu

1 năm trước vnews.gov.vn


Trước tình hình nghỉ học kéo dài cho dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh. Nhận định là chủ trương đúng nhưng nội dung cắt giảm như thế nào? Thời lượng ra sao? Vẫn còn nhiều băn khoăn.