Logo Cung Cấp
Thông báo khẩn số 4 của Bộ Y tế

Thông báo khẩn số 4 của Bộ Y tế

1 năm trước vnews.gov.vn

Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19.