Logo Cung Cấp
Huyện du lịch miền núi Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 2 thị trấn

Huyện du lịch miền núi Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 2 thị trấn

1 năm trước vnews.gov.vn


Hôm qua (18/3), huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hợp Châu, thị trấn Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo. Việc thành lập hai thị trấn trên giúp cho Tam đảo phát triển các tiềm năng thế mạnh vốn đó, đặc biệt là phát triển du lịch, dịch vụ...