Logo Cung Cấp
Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp biểu diễn múa từ khu cách ly

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp biểu diễn múa từ khu cách ly

1 năm trước vtc.vn

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp biểu diễn múa từ khu cách ly, truyền động lực cho nhiều người đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, Hà Nội.