Logo Cung Cấp
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

1 năm trước vnmedia.vn

Ngày 19/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai công việc hiện nay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.


Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh cho biết, sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban phải tiếp nhận, xử lý 259 công việc mà các bộ đang xử lý dở dang.

Về cơ bản, đây là các công việc phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn đọng qua nhiều thời kỳ, nhiều vụ việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, nhiều việc tồn đọng do trước đây các bộ xử lý chậm trễ...

Do khối lượng công việc lớn, lại có nhiều vướng mắc, nguồn lực ban đầu có hạn, nên Ủy ban đã phân loại công việc theo mức độ cần thiết, cấp bách để ưu tiên xử lý nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của DN. Đến nay đã giải quyết 201/259 công việc.

Ủy ban đã báo cáo Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban như tình hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban; việc chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DN.

Báo cáo Bộ Tài chính về tổng kết 2 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại DN Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào DN trong năm 2018; tình hình thực hiện cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước năm 2019; tình hình xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cơ bản đồng tình với những kết quả mà Ủy ban QLVNN đạt được trong thời gian qua. Đó là, Ủy ban đã cơ bản kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy định và quy chế quản lý nội bộ; thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty như phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chuẩn chung, nắm bắt kịp thời các yếu kém, khó khăn để có hướng tháo gỡ, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Chỉ đạo, điều phối hoạt động của 19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra, nhất là về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động tăng lên, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Cụ thể, doanh thu đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng (tăng 6,4% so cùng kỳ), lợi nhuận tăng gần 100.000 tỷ đồng (tăng 17,6% so với kế hoạch), nộp ngân sách đạt trên 221.000 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ).

Các Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như viễn thông, điện, than, xăng dầu, khí đốt, khai khoáng, hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ, hóa chất cơ bản, kinh doanh lương thực, phân bón đã thể hiện được vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế…

Hiện nay, Ủy ban cũng đã tiếp nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương đã nghiên cứu và có những đề xuất giải pháp quyết liệt hơn, sát với thực tế hơn.

Ghi nhận Ủy ban đã đạt được một số kết quả bước đầu, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà Ủy ban cần sớm khắc phục, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với đề nghị của Tập đoàn, Tổng công ty;

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, công tác cán bộ, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại DN được bàn giao từ các bộ về Ủy ban cần kịp thời hơn nữa. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động còn lúng túng, còn có tổng công ty Nhà nước (Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam) tiếp tục còn thua lỗ...

Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật có liên quan còn chưa thống nhất, chưa đồng bộ làm phát sinh vướng mắc; các bộ, ngành, cơ quan còn chưa chủ động phối hợp với Ủy ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Các tồn tại, khó khăn vướng mắc nêu trên cần được Ủy ban và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, rút kinh nghiệm tập trung, khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban phải thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật, các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi trình cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra…

Phải tuyển chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất

Về công tác nhân sự, trong năm 2020 việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban theo quy định; bảo đảm tuyển chọn được lãnh đạo, cán bộ, công chức có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; kiện toàn đầy đủ các chức danh chủ chốt của các tập đoàn, tổng công ty hiện còn thiếu.

Trong đó, việc điều động cán bộ của Ủy ban, các Bộ, địa phương về làm cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt, kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc cần hết sức thận trọng, thấu đáo, cần có kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm quản lý phù hợp với lĩnh vực điều động, có năng lực trình độ, đạo đức phẩm chất tốt; ưu tiên nhân sự tại chỗ, không làm mất cơ hội của những cán bộ có năng lực đã được đào tạo cơ bản của tập đoàn, tổng công ty.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc triển khai các đề án cơ cấu lại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đã được phê duyệt; Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam…

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban QLVNN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT để khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, DN Nhà nước thuộc Ủy ban.

Bộ GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 17/3/2020, báo cáo đề xuất Chính phủ để xem xét, quyết định đối với kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế đặc thù tuyển dụng kiểm soát viên tại DN Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phân hóa các DN quy mô lớn như các Tập đoàn: Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp hóa chất, Công nghiệp than khoáng sản; các Tổng công ty: Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2.

Tập trung triển khai nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém 12 dự án của ngành công thương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị tốt các cuộc họp của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Phối họp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, chủ động tháo gỡ đối với 4 dự án gặp khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo, giải quyết.

Về công tác cán bộ, Ủy ban QLVNN cần chủ động làm việc với các bộ, ngành liên quan trong việc điều động nhân sự; thực hiện thi tuyển cán bộ, công chức vào ủy ban và thi tuyển, bổ nhiệm kiểm soát viên theo quy định, trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Hưng